/0.5m robotický dalekohled
Fialový projekt D50
D50

D50 je robotický ďalekohľad určený na pozorovanie kataklyzmických premenných hviezd, aktívnych galaxií a optických dosvitov gama zábleskov.

Progres

22/2/2008:
Dva dokumenty vypracovane se zaujetim Cyrilem Polaskem: Geneze 50cm dalekohledu a zprava o predzkusebnim provozu.

18/2/2008:
Ďaľšie testovacie snímky, M51 .

8/2/2008:
Úprava kabeláže, pripojenie UPS priamo k pohonu ďalekohladu.

18/1/2008:
Meranie chýb hodinového pohonu a usevernenia montáže. #img

25/8/2007:
First light, v tejto dobe ešte nefungoval hodinový pohon a kamera bola zaostrená napevno.

Historie projektu D50 je najlpé popsaná v dokumentu od Cyrila Geneze 50cm dalekohledu.

Hlavní zásluha na dalekohledu patří Cyrilu Poláškovi za nezměrné množství času věnované srdci dalekohledu, 50cm parabolickému zrcadlu, jež vlastnoručně vybrousil.

Ronchiho test kvality primárního zrcadla (Matesova animace).

Rekonstrukce staré montáže a návrh a realizace otevřeného tubusu byla zadána konsorciu AstroLab. Součástí byla i instalace pohonu krokovými motory s řídící elektronikou. Nešťastnou smrtí ing. Wudii se poněkud zkomplikovalo zapojení řídících prvků pohonu do systému RTS2 vyvíjeného Petrem Kubánkem pro řízení robotických dalekohledů.

Původní návrh korektoru pole, tak jak je měl dodat ing. Lochman. Po několikaletém marném čekání na dodávku bylo nutné původní návrh dalekohledu (s kamerou v primárním ohnisku) upravit na klasický Newtonovský dalekohled za použití komerčních součástek od Finger Lakes Instrumentation s korektorem od A. Naglera

Pozorovací domek dalekohledu, místy značně nahlodaný zubem času, byl v roce 2007 rekonstruován panem Čížkem a kol. Také vývojová dílna AsÚ provedla úpravy domku nutné pro testování dalekohledu, za což jim patří poděkování.

design © HEA @ AsU Ondrejov koci(at)physics.muni.cz