:: foto ::

halo
úplné zatmění Slunce 29. 3. 2006 total solar eclipse
částečné zatmění Slunce 31.5.2003 partial solar eclipse


Šafaříkova kopule a Fričova pracovna
Šafařík's dome and Frič's study
       
polární zář - východ
aurora borealis - east
Fričova a Šafaříkova kopule
Frič's and Šafařík's dome

západ Slunce
sunset
Fričova pracovna
Frič's study

ranní Sněžka
morning Sněžka
Fričova kopule
Frič's dome

Velká Fatra
busta: Josef Jan Frič
Černá skála (VF)
sluneční budova
sun building

okraj
border
kopule 2m dalekohledu
dome of the 2m telescope

Měsíc
the Moon
Venuše, Měsíc a Fričova kopule
Venus, Moon and Frič's dome

z Vysokých Taur
from Hohe Tauern
tančící kameny
dancing stones

azalka
azalea
kamenný kalendář
stony calendar

jde to i bez drátů
wires unnecessary
zkouška bleskosvodu
test of a lightning rod

jako v pralese, ale je to na Šeráku
like in a forest but it's at the Šerák
pohled z kanceláře
view from an office

na Mramorové hoře
at the Mramorová hora (Marble mountain)
BART
lázeň
a bath
meteor
Pamukkale
Venuše a Měsíc
Venus and Moon

Pamukkale
Venuše a Měsíc
Venus and Moon

svítání
dawn
kometa 17P/Holmes
comet 17P/Holmes

Chočské Vrchyzimní
winter's


foto: © Martin Nekola